Mijn favorieten

Begeleiding bij aankoop

 
 
Het kopen van een woning is een ingewikkelde aangelegenheid. U koopt niet elke dag een andere woning en bent daarom niet op de hoogte van allerlei factoren die (mogelijk) invloed hebben op de aankoop.
 
De aankoop kan in verschillende fasen worden onderscheiden, namelijk:
  1. Zoeken
  2. Bezichtigen
  3. Onderhandelen
  4. Koopakte
  5. Overdracht
Het kan natuurlijk zijn dat u zelf al de woning van uw dromen hebt gevonden, maar ook dan is het mogelijk om Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs in te schakelen.
 

1. Zoeken


Om een woning te vinden die aan uw wensen voldoet, stellen wij een zogenaamd zoekprofiel van u op. Hierin worden de verschillende wensen van u vastgelegd, zoals: type woning, ligging, prijsklasse en omgeving. Er kunnen ook meer specifieke wensen worden aangegeven. Dit zoekprofiel is het uitgangspunt bij het zoeken naar uw nieuwe woning. Aan de hand hiervan zullen wij in ons eigen aanbod, in dat van onze NVM collega's en via internet zoeken naar panden die voldoen aan uw wensen. Indien er woningen bij uw profiel passen, zullen wij u hierover informeren op de daarover afgesproken wijze; telefonisch of per e-mail. 
U kunt zich bij ons gratis inschrijven als zoeker. Vraag nu per e-mail een account aan en wij zullen z.s.m. contact met u opnemen om uw zoekwensen door te spreken.
 

2. Bezichtigen


Zodra u een woning graag van binnen wilt bekijken, maken wij een afspraak voor bezichtiging. Een makelaar van Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs gaat samen met u de woning bezichtigen. Terwijl u uw gevoel laat spreken, kijken wij o.a. naar de onderhoudstoestand van de woning, de omgevingsfactoren en of de vraagprijs van de woning realistisch is. Daarnaast zal er op verschillende manieren achtergrondinformatie opgevraagd worden door de makelaar. Naderhand zal de makelaar u een waardeoordeel geven over de woning.
 

3. Onderhandelen


Als u besluit een bepaalde woning te willen kopen, dan zal de makelaar van ons kantoor samen met u een onderhandelings-strategie afspreken. Behalve de prijs zal er ook over andere zaken gesproken worden, zoals ontbindende voorwaarden, de leveringsdatum en de mogelijke roerende zaken die ter overname zijn. Door de kennis en ervaring die wij hebben, kan de woning vaak tegen een lagere prijs worden aangekocht, daar wij een objectieve kijk op de zaak hebben en vaardig zijn in het onderhandelen. Tijdens de onderhandelingen zal tevens een eventuele bouwkundige inspectie ter sprake komen. Door het laten uitvoeren van een dergelijke controle kunnen mogelijke gebreken van de woning aan het licht komen. Dit voorkomt later teleurstellingen.
 

4. Koopakte


Als er overeenstemming is bereikt over de aan- en verkoop, moet het één en ander schriftelijk worden vastgelegd. Dit gebeurt in een koopakte die is vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De koopakte zal worden opgesteld door de verkopend makelaar, maar uiteraard zullen wij de akte controleren en u uitleg geven over de juridische aspecten die erin vermeld staan.
 

5. Overdracht


Voordat de akte van levering bij de notaris van uw keuze zal worden ondertekend, vindt er kort hiervoor nog een laatste inspectie van de woning plaats. Er zal worden gekeken of de woning wordt geleverd zoals is afgesproken. Tevens zullen de meterstanden worden opgenomen, zodat daarover achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan. Wij gaan met u mee naar de notaris, zodat wij eventuele vragen die daar nog zouden overblijven ook voor u kunnen beantwoorden.
 

GEKOCHT !

 
U bent eigenaar van uw nieuwe woning ! Ook na de eigendomsoverdracht kunt u met vragen of opmerkingen altijd bij ons terecht.