Mijn favorieten

Verkoop van uw woning

 
 
 

Elk huis is verschillend en daarom moet ook voor iedere woning een verschillend plan van aanpak worden vastgesteld. De meeste mensen die hun huis verkopen denken als eerste aan de vraagprijs en de opbrengstprijs, maar er komen nog veel meer aspecten bij kijken.
 
De verkoop kan in verschillende fasen worden onderscheiden, namelijk:
  1. Opname
  2. Verkoopplan
  3. Presentatie
  4. Bezichtigingen
  5. Onderhandelen
  6. Koopakte
  7. Overdracht


1. Opname


Vrijblijvend komen wij bij u thuis om uw woning te bekijken. Wij letten tijdens deze opname onder andere op de onderhoudstoestand, de courantheid, de ligging en de omgeving. Daarnaast zullen wij kadastrale en gemeentelijke recherche doen naar de juridische status van het pand. Hierna kunnen wij de waarde van de woning bepalen.
 

2. Verkoopplan


In overleg met u wordt de vraagprijs en het verkoopplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de verkoopstrategie.
 

3. Presentatie


Om uw woning onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers zal er een optimale fotopresentatie van de woning en de woonomgeving door ons worden verzorgd, waarbij de gemaakte foto's door ons professioneel bewerkt worden. Tevens zullen wij een wervende tekst voor uw woning opstellen. De presentatie van de woning vindt plaats op Funda en ook op onze eigen website. Daarnaast maken wij een fotopresentatie voor onze eigen etalage èn voor de etalage van Assurantiekantoor De Roos in Ureterp. Verder maken wij van uw woning een verzorgde full-color verkoopbrochure en in overleg wordt er geadverteerd in een huis-aan-huisblad of een krant. Het is ook mogelijk om een verkoopbord te plaatsen.
 

4. Bezichtigingen


De aanvragen voor bezichtiging zullen tijdig aan u doorgegeven worden. Wij begeleiden deze namens u en houden u nadien op de hoogte hoe één en ander is verlopen.
 

5. Onderhandelen


Mocht een kandidaat belangstelling tonen voor uw woning dan zullen wij onze positie als makelaar van u duidelijk maken en de betrokken kandidaat de kans geven een eigen makelaar in te schakelen die vervolgens zijn of haar belangen kan behartigen. Wij zullen te allen tijde uw belang behartigen. Wij staan voor de hoogst mogelijke opbrengst met de meest gunstige voorwaarden en condities. Alle biedingen worden met u besproken.
 

6. Koopakte


Nadat alle aspecten mondeling zijn overeengekomen, worden deze schriftelijk vastgelegd in een koopakte. Deze akte is vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Hierin worden ook de roerende zaken vastgelegd die zullen achterblijven of meegaan. Na het tekenen van de akte door u en de koper zullen wij de zaken nauwlettend in de gaten houden, zodat er minder kans bestaat dat u geconfronteerd wordt met onaangename verassingen als een koper bijvoorbeeld niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 

7. Overdracht


Voorafgaand aan de juridische overdracht bij de notaris inspecteren wij de woning in het bijzijn van alle partijen en ook worden de meterstanden opgenomen. Vervolgens gaan wij met u mee naar de notaris voor het passeren van de akte van levering en de daarbij behorende sleuteloverdracht.
 

VERKOCHT !


Na het bezoek aan de notaris is de verkoopprocedure afgerond. Ook na de eigendomsoverdracht kunt u met vragen of opmerkingen altijd bij ons terecht.