Mijn favorieten

Disclaimer en voorwaarden


Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs of zijn gelicenceerd aan Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.NVM Regelgeving

Wanneer u een makelaar inschakelt, gaat u er vanuit dat een aantal basiszaken zoals actuele marktkennis, goede educatie, kwalitatieve dienstverlening e.d. goed geregeld zijn. NVM-Makelaars hebben dit geregeld in regelgeving. Onderlinge afspraken om tot de juiste kwaliteit te komen en waar we elkaar aan houden.
Het voldoen aan de educatieverplichtingen en de manier van werken (Erecode) zijn daarbij de belangrijkste eisen waar een NVM-makelaar of taxateur aan moet voldoen. Dijkstra Heida Makelaars Taxateurs hanteert de voorwaarden zoals opgesteld door de NVM:

Ga naar de website van de NVM voor de meest actuele versies van de voorwaarden.